výkres


ZvětšitDXFPDF

Provozní střechy (vtoky se zápachovou klapkou)


Detail

výkres 122121a

řez vrstvou

· dlažba
· pískový podsyp
· filtrační vrstva
· drenážní vrstva
· hydroizolace asfaltový pás neplnoplošně nalepen nebo volně položen
· tepelná izolace
· parozábrana a provizorní pojistná hydroizolace
· beton (spádová vrstva nebo stropní konstrukce)

Doporučované výrobky

HL62BH

HL65H

HL160

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahJednoplášťové střechyS tepelnou izolací o klasickém uspořádání vrstevProvozníTerasyDlažba do podsypuHydroizolace z asfaltových pásůVarianta klasického složení střešního pláště
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.