výkres


ZvětšitDXFPDF

Provozní střechy (vtoky se zápachovou klapkou)


Detail

výkres 122212

řez vrstvou

· litý asfalt
· železobeton
· filtrační vrstva
· drenážní vrstva
· dilatační vrstva
· hydroizolace plastová fólie
· separační a dilatační vrstva
· tepelná izolace
· parozábrana a provizorní pojistná hydroizolace
· beton (spádová vrstva nebo stropní konstrukce)

Doporučované výrobky

HL62

HL62P

HL65

HL65P

HL66

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahJednoplášťové střechyS tepelnou izolací o klasickém uspořádání vrstevProvozníParkovištěKlasická skladbaHydroizolace z umělohmotných fólií
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.