výkres


ZvětšitDXFPDF

Detail

výkres 14121b

řez vrstvou

· stabilizační vrstva
· filtrační vrstva
· drenážní vrstva
· tepelná izolace XPS
· drenážní vrstva
· hydroizolace asfaltový pás
· tepelná izolace
· parozábrana a provizorní pojistná hydroizolace
· trapézový plech

Doporučované výrobky

HL64H

HL65H

HL160

HL350.0

HL350

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahJednoplášťové střechyS tepelnou izolací o kombinovaném pořadí vrstevNepochůznéPodklad souvrství střešního pláště - trapézový plechHydroizolace z asfaltových pásůVarianta s parozábranou
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.