výkres


ZvětšitDXFPDF

Detail

výkres 300002

řez vrstvou

· stabilizační vrstva
· filtrační vrstva
· drenážní vrstva
· hydroizolace plastová fólie neplnoplošně nalepená
· separační a dilatační vrstva
· tepelná izolace
· dilatační vrstva
· původní hydroizolační souvrství
· původní tepelná izolace
· původní parozábrana případně pojistná hydroizolace
· původní spádová vrstva
· nosná konstrukce

Doporučované výrobky

HL69

HL160

HL350

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahSanaceZateplená střecha - zatěžovaný systém fólie
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.