výkres


ZvětšitDXFPDF

Provozní střechy (vtoky se zápachovou klapkou)


Detail

výkres 14222

řez vrstvou

· litý asfalt
· železobeton
· filtrační vrstva
· drenážní vrstva
· tepelná izolace XPS
· separační vrstva s drenážní funkcí
· hydroizolace plastová fólie volně položena
· tepelná izolace
· parozábrana a provizorní pojistná hydroizolace
· beton (spádová vrstva nebo stropní konstrukce)

Doporučované výrobky

HL62

HL65

HL350.0

HL66

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahJednoplášťové střechyS tepelnou izolací o kombinovaném pořadí vrstevProvozníParkovištěHydroizolace z umělohmotných fólií
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.