výkres


ZvětšitDXFPDF

Provozní střechy (vtoky se zápachovou klapkou)


Detail

výkres 122122

řez vrstvou

· dlažba
· pískový podsyp
· filtrační vrstva
· drenážní vrstva
· hydroizolace plastová folie volně položena
· separační a dilatační vrstva
· tepelná izolace
· parozábrana a provizorní pojistná hydroizolace
· beton (spádová vrstva nebo stropní konstrukce)

Doporučované výrobky

HL62B

HL62BP

HL65

HL65P

HL160

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahJednoplášťové střechyS tepelnou izolací o klasickém uspořádání vrstevProvozníTerasyDlažba do podsypuHydroizolace z umělohmotných fólií
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.