ObsahJednoplášťové střechyBez tepelné izolaceNepochůznéPodklad souvrství střešního pláště - beton
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.