výkres


ZvětšitDXFPDF

Detail

výkres 21111

řez vrstvou

· hydroizolace asfaltový pás neplnoplošně nalepen
· dilatační vrstva
· betonová nosná konstrukce horního pláště
· vzduchová vrstva
· tepelná izolace
· parozábrana
· nosná konstrukce dolního pláště

Doporučované výrobky

HL62

HL65H

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahDvouplášťové střechyBez tepelné izolace horního pláštěNosná konstrukce horního pláště - betonHydroizolace z asfaltových pásůLepený systém
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.