výkres


ZvětšitDXFPDF

Detail

výkres 300011

řez vrstvou

· hydroizolace asfaltový pás bodově, nebo plnoplošně nalepen
· tepelná izolace
· dilatační vrstva
· původní hydroizolační souvrství
· původní spádová vrstva
· nosná konstrukce

Doporučované výrobky

HL69H

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahSanaceNezateplená střecha - lepený systém asfaltové pásy
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.