výkres


ZvětšitDXFPDF

Detail

výkres 14112b

řez vrstvou

· stabilizační vrstva
· filtrační vrstva
· drenážní vrstva
· tepelná izolace XPS
· drenážní vrstva
· hydroizolace plastová fólie
· tepelná izolace
· parozábrana a provizorní pojistná hydroizolace
· beton (spádová vrstva nebo stropní konstrukce)

Doporučované výrobky

HL62H

HL65

HL65P

HL160

HL350

HL350.0

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahJednoplášťové střechyS tepelnou izolací o kombinovaném pořadí vrstevNepochůznéPodklad souvrství střešního pláště - betonHydroizolace z umělohmotných fóliíVarianta s parozábranou
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.