výkres


ZvětšitDXFPDF

Provozní střechy (vtoky se zápachovou klapkou)


Detail

výkres 13221b

řez vrstvou

· litý asfalt
· železobeton
· filtrační vrstva
· drenážní vrstva
· tepelná izolace
· drenážní vrstva
· hydroizolace asfaltový pás volně položen nebo neplnoplošně nalepen
· dilatační vrstva
· beton (spádová vrstva nebo stropní konstrukce)

Doporučované výrobky

HL62H

HL66

HL160

HL350

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahJednoplášťové střechyS tepelnou izolací o obráceném pořadí vrstevProvozníParkovištěHydroizolace z asfaltových pásůnekotvená drenážní vrstva
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.