výkres


ZvětšitDXFPDF

Detail

výkres 21211

řez vrstvou

· hydroizolace asfaltový pás mechanicky kotven
· dřevěné bednění tvořící nosnou vrstvu horního pláště
· vzduchová vrstva
· tepelná izolace
· parozábrana
· nosná konstrukce dolního pláště

Doporučované výrobky

HL64H

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahDvouplášťové střechyBez tepelné izolace horního pláštěNosná konstrukce horního pláště - bedněníHydroizolace z asfaltových pásůKotvený systém
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.