výkres


ZvětšitDXFPDF

Detail

výkres 122113cdx

řez vrstvou

· dlažba
· lepící tmel
· hydroizolační stěrka
· betonová mazanina
· systémová separační a drenážní vrstva (ARDEX)
· hydroizolace plastová fólie volně položená
· separační a dilatační vrstva
· tepelná izolace
· parozábrana a provizorní pojistná hydroizolace
· beton (spádová vrstva nebo stropní konstrukce)

Doporučované výrobky

HL80

HL85N

HL83.0

HL83.P

HL340N

HL83.M

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahJednoplášťové střechyS tepelnou izolací o klasickém uspořádání vrstevProvozníTerasyDlažba do betonuHydroizolace stěrkové (alternatívní)Hydroizolace z umělohmotných fóliiSložení s drenážní rohožíse standardní izolační soupravoustřechy do 25m2
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.