výkres


ZvětšitDXFPDF

Detail

výkres 122113bdx

řez vrstvou

· dlažba
· lepící tmel
· hydroizolační stěrka
· betonová mazanina
· systémová separační a drenážní vrstva (ARDEX)
· hydroizolace asfaltový pás plnoplošně nalepen
· separační a dilatační vrstva
· tepelná izolace
· parozábrana a provizorní pojistná hydroizolace
· beton (spádová vrstva nebo stropní konstrukce)

Doporučované výrobky

HL80H

HL85NH

HL340N

HL85NC

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahJednoplášťové střechyS tepelnou izolací o klasickém uspořádání vrstevProvozníTerasyDlažba do betonuHydroizolace stěrkové (alternatívní)Hydroizolace z asfaltových pásůSložení s drenážní rohožís polymerbetonovým límcem
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.