výkres


ZvětšitDXFPDF

Detail

výkres 21123

řez vrstvou

· stabilizační vrstva
· filtrační vrstva
· drenážní vrstva
· hydroizolace plastová fólie volně položena
· separační a dilatační vrstva
· betonová nosná konstrukce horního pláště
· vzduchová vrstva
· tepelná izolace
· parozábrana
· nosná konstrukce dolního pláště

Doporučované výrobky

HL62

HL65

Poznámka

Vyhřívané vtoky
Příslušenství
Návod na montáž
Nápověda
ObsahDvouplášťové střechyBez tepelné izolace horního pláštěNosná konstrukce horního pláště - betonHydroizolace z umělohmotných fóliíZatěžovaný systém
©1992-2016 HL HUTTERER LECHNER GmbH - All rights reserved.
Chyby a změny vyhrazeny. HL nepřejímá zodpovědnost za případné chybné údaje.